Wolna i niezawisła Ukraina jest jedynym prawdziwym gwarantem niepodległości Polski. Jeśli upadnie Ukraina, kwestią czasu będzie upadek Polski.

wtorek, 9 czerwca 2020

filozofia Kalego


(o Hugo Ste­in­haussie) Nie uczest­ni­czył na­wet w awan­tu­rach między stu­den­ta­mi pol­ski­mi a ukraiński­mi (Ru­si­na­mi, jak pisał), którzy uważali Lwów za swo­je mia­sto, oku­po­wa­ne tyl­ko przez Po­laków. Ukraińcy do­ma­ga­li się własne­go uni­wer­sy­te­tu i wpro­wa­dze­nia języka ukraińskie­go do urzędów, pol­scy stu­den­ci re­ago­wa­li kontr­ma­ni­fe­sta­cja­mi, jak­by nie pamiętając, że w po­zo­stałych za­bo­rach to Po­la­cy byli w sy­tu­acji Ukraińców.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Czytamy wnikliwie każdy komentarz i za wszystkie jesteśmy wdzięczni. Zwłaszcza za te krytyczne. Jeśli chcesz o czymś porozmawiać, zapytać, zwrócić uwagę na błąd, pisz śmiało. Każda wypowiedź, zwłaszcza na temat, jest przez nas mile widziana. Nie odrzucamy komentarzy anonimowych, jeśli tylko nie naruszają prawa. Można zamieszczać linki do swoich blogów i inne, jeśli nie są ewidentnym spamem. KOMENTARZE UKAZUJĄ SIĘ DOPIERO PO ZATWIERDZENIU przez nas :)